Close

Hotel Rajawat

Hotel Rajawat Vidisha

Phone: 9425178889

Email: mahipalji[dot]064[at]gmail[dot]com

Address: Madhoganj, Vidisha , Near Railway Station Vidisha India 464001

Pincode: 464001

Website: https://www.hotelrajawat.com/