Close

STD & PIN Codes

STD Codes

 1. Vidisha: 07592
 2. Basoda: 07594
 3. Sironj: 07591
 4. Lateri: 07590
 5. Gyaraspur:07596
 6. Kurwai:07593
 7. Nateran:07595
 8. Shamshabad:07592

PIN Codes

 1. Vidisha: 464001
 2. Basoda: 464221
 3. Sironj: 464228
 4. Lateri: 464114
 5. Gyaraspur:464331
 6. Kurwai:464224
 7. Nateran:464258
 8. Shamshabad:464111