बंद करे

कॉलेज / विश्वविद्यालय

अटल विहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा

राष्ट्रीय राजमार्ग -८६, खेल परिसर के सामने साँची रोड विदिशा ,४६४२२८

ईमेल : deangmcvidisha[at]gmail[dot]com
फोन : +917592-297001
वेबसाइट लिंक : http://gmcvidisha.org/
श्रेणी / प्रकार: स्वायत्त
पिन कोड: 464001

समार्ट अशोक प्रौद्योगिकीय संस्थान विदिशा

समार्ट अशोक प्रौद्योगिकीय संस्थान सिविल लाइन विदिशा

ईमेल : sati[at]satiengg[dot]org
फोन : +91-7592-250121
वेबसाइट लिंक : http://www.satiengg.in/
श्रेणी / प्रकार: स्वायत्त
पिन कोड: 464001