बंद करे

जनसांख्यिकी

 • क्षेत्रफल : 7,371 वर्ग किलो मीटर
 • जनसंख्या: 14,58,875
 • पुरष: 7,59,568
 • महिला : 6,89,307
 • लिंगानुपात (प्रति 1000): 896
 • ब्लॉक: 7
 • तहसील : 12
 • ग्राम पंचायत : 577
 • ग्राम : 1524
 • राजस्व संभाग : 8
 • राजस्व वृत: 20 (19 ग्रामीण + 1 शहरी)
 • नगरपालिकाए : 3
 • नगरपंचायत : 3