Close

Shri Gopal Singh Verma

Shri Gopal Verma

Office of SDM Ram duwra Vidisha

Email : sdmvid[at]mp[dot]gov[dot]in
Designation : SDM Vidisha
Phone : 07592-263195