COLLECTOR'S TENURE
    
S.No.
NAME
FROM TO
1.
 Mr. Devi Sahay 28/08/1956 20/01/1959
2.
 Mr. R.N. Chopra 21/02/1959 25/09/1959
3.
 Mr. G.P.D. Pateriya 26/09/1959 26/05/1960
4.
 Mr. P.K. Chakravarti 27/05/1960 07/07/1961
5.
 Mr. B.D. Sharma 08/07/1961 13/08/1961
6.
 Mr. M.M. Khar 14/08/1961 07/07/1962
7.
 Mr. S.K. Sharma 08/07/1962 31/07/1962
8.
 Mr. J.L. Kaul 01/08/1962 30/08/1962
9.
 Mr. S.K. Sharma 01/09/1962 15/10/1962
10.
 Mr. G.N. Buch 16/10/1962 05/12/1963
11.
 Mr. A.K. Benarji 06/12/1963 01/09/1967
12.
 Mr. K.S. Bhatnagar 02/09/1967 14/10/1968
13.
 Mr. B.P. Singh 11/08/1968 30/06/1972
14.
 Mr. S.K. Sood 01/07/1972 07/08/1974
15.
 Mr. A.K. Shrivastva 08/08/1974 21/01/1976
16.
 Mr. S. Kansal 12/02/1976 28/02/1978
17.
 Mr. H. Mishr 04/03/1978 26/07/1980
18.
 Mr. Moti Singh 11/08/1980 01/07/1981
19.
 Mr. S. Prakash 02/07/1981 27/09/1982
20.
 Mr. A.N. Asthana 28/09/1982 11/04/1983
21.
 Mr. O.P. Dubey 11/04/1983 05/06/1985
22.
 Mr. Mukesh Kakkad 17/06/1985 30/08/1986
23.
 Mr. Deep Chand Jain 30/08/1986 15/06/1988
24.
 Mr. Devraj Birdi 15/06/1988 01/12/1992
25.
 Mr. Suresh Jain 06/01/1992 10/05/1992
26.
 Mr. Deepak Khandekar 11/05/1992 30/06/1993
27.
 Mr. C.P. Arora 27/01/1993 09/03/1994
28.
 Mr. Prafulla Dalei 09/03/1994 28/01/1995
29.
 Dr. R.S. Tiwari 28/01/1995 04/07/1995
30.
 Mr. Waseem Akhtar 04/07/1995 04/07/1998
31.
 Mr. B.R. Naidu 04/07/1998 21/06/2000
32.
 Mrs. Veera Rana 24/06/2000 24/08/2002
33.
 Mrs. Sudha Choudhari 02/09/2002 21/07/2003
34.
 Mr. HariSingh Shekhavat 21/02/2003 07/07/2004
35.
 Dr. G.K. Saraswat 08/07/2004 11/07/2004
36.
 Mr. R.K. Mathur 19/07/2004 13/06/2007
37.
 Mr. Yogendra Sharma 13/06/2007 06/12/2010
38.
 Mr. C.B.Singh 06/12/2010 12/07/2012
39.
 Mr. Anand Kumar Sharma 13/07/2012 25/06/2013
40.
 Mr. M. B. Ojha 26/07/2013 05/09/2016
41.
 Mr. Anil Suchari 06/09/2016 20/06/2018
42.
 Mr. Kaushlendra Vikram Singh 21/06/2018 ---